I. Preambul:

Activitatea de parașutism este desfășurată de către Asociația Club Sportiv TNT Brothers pentru membrii săi. Toate sumele publicate se referă la contribuțiile / cotizațiile simpatizanților / membrilor în vederea susținerii activității și scopului Asociației.

Inițierea în parașutism se poate face prin efectuarea unuia sau mai multor salturi în TANDEM sau prin înscrierea la cursurile AFF (Accelerated Free Fall). Dobândirea calității de membru aspirant în Asociația Club Sportiv TNT Brothers poate presupune facilități pentru activitățile ulterioare de parașutism efectuate în cadrul asociației.

 

 II. Termeni și condiții - Parașutism

Folosirea acestui website implică acceptarea termenilor şi condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Asociația Club Sportiv TNT Brothers (ACS TNT Brothers) și membrii săi fondatori își asumă dreptul de a dispune modificarea acestor prevederi fără vreo notificare prealabilă.

Dreptul de a crea o legătură web-link - către site este limitat, neexclusiv şi revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru proprietar sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

Asociația Club Sportiv TNT Brothers și membrii săi fondatori își rezervă dreptul de a anula/reprograma orice tip de salturi, atunci când condițiile tehnice și operaționale (meteo, disponibilitate aeronavă, restricții trafic aerian, etc. ) impun acest lucru.

Reprogramarea salturilor amânate/anulate se va face la o dată ulterioară, pentru care există disponibilitate, de comun acord cu membrul / sponsorul. În cazul în care membrul / sponsorul nu dorește reprogramarea saltului, dorește sa renunțe la calitatea de membru, și dorește retragerea cotizației/contribuției, ACS TNT Brothers și membrii săi fondatori pot returna avansul primit/ contribuția, dacă li se solicită în termen de 24 de ore de la anularea/ intenția de reprogramare a saltului, printr-o cerere expresă în acest sens trimisa la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Termenul de returnare a cotizației/contribuției este de 10 zile lucrătoare.

Ora programării este ora de sosire la aerodrom. Saltul se efectuează în max. 3 ore de la ajungerea la aerodrom. În funcție de condițiile meteo/tehnice acest timp poate varia.

ACS TNT Brothers și membrii săi fondatori își rezervă dreptul de a selecta membrii.

Efectuarea unui salt în TANDEM se poate realiza numai de către membrii ACS TNT Brothers cu îndeplinirea obligatorie a următoarelor proceduri prealabile: verificarea identității și vârstei prin prezentarea unui document de identitate în original (Cartea de Identitate sau Pașaportul), înscrierea în asciație și achitarea cotizației, citirea și semnarea declarației privind asumarea riscurilor aferente practicării parașutismului și privind starea de sănătate, efectuarea instructajului înainte de salt de către instructorul de TANDEM.

 

1. Drepturi de autor

Conţinutul site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea ACS TNT Brothers şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) şi de legile privind proprietatea intelectuala şi industrială. Folosirea fără acordul ACS TNT Brothers a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.tnt-brothers.ro numai în limitele meţionate în prezentul document.

2. Erori web-site

În ciuda eforturilor noastre, un mic numar de categorii de pe site pot avea contribuția/ cotizația trecuta greșit, descrieri greșite şi evenimente care nu mai sunt disponibile, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică. Având în vedere aceşti termeni şi în măsura permisă de lege, putem refuza sau anula orice comandă care este afectată de eroare, chiar dacă contribuţia a fost achitată. În cazul anulării unei comenzi, vă vom informa şi rambursa complet suma.

3. Contribuţii/ Cotizatii

Cotizaţia / Contribuţia pentru ACS TNT Brothers se poate efectua la momentul  selectării zilei în care se se va face saltul de inițiere ca și membru, online cu card bancar de debit/credit sau prin transfer bancar. Înregistrarea în  vederea obţinerii statutului de membru va începe odată ce cotizaţia a fost procesată /validată integral.

4. Invitatia de a deveni membru

Invitaţia de a deveni membru, ce are ca beneficii un salt în tandem, un tricou, o dovadă de membru si un abonament la newsletter-ul asociației se eliberează în următoarele condiţii:

- se generează o cerere de membru aspirant pe site-ul www.rezervari.tnt-brothers.ro

- se efectuează plata cotizatiei

- la cererea dvs., toate informațiile necesare pentru a dobândi calitatea oficială de membru și a beneficia de avantajele acestui statut, inclusiv programarea saltului în tandem, beneficiu al membrilor asociației se trimit pe email sau prin poşta (în funcţie de opţiunea dvs.) 

Atenţie! 

- invitația de a deveni membru are o valabilitate de 1 an de zile de la generarea acesteia, membrul având obligația de a semna adeziunea de membru si de a efectua saltul în tandem oferit în această perioadă (nu doar rezervarea saltului). IMPORTANT: activitatea Asociației Club Sportiv TNT Brothers este sezonieră, iar în sezon, programul clubului este unul de week-end. 

- membrul ACS TNT Brothers care dorește să efectueze saltul în tandem oferit în baza invitației, trebuie să respecte programul de funcționare al clubului sportiv.

- invitația nu poate fi transformată în bani sau în alte produse de pe magazin-ul de pe site-ul www.tnt-brothers.ro, ea reprezentând contribuția membrului pentru asociație

- în cazul în care persoana nu dorește să devină membru al asociației și să beneficieze de facilitățile acestui statut, invitatia de a deveni membru poate fi returnată în termen de 14 zile calendaristice de la efectuarea plăţii cotizatiei, prin completarea formularului de retragere (descarca aici) sau printr-un email pe adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

- după expirarea perioadei de valabilitate, nimeni nu va putea solicita contravaloarea invitației ce nu a fost onorată.

 5. Statutul de membru si initierea in parasutism

Statutul de membru și implicit saltul în tandem (inițierea in parașutism), se poate face doar în baza unei cotizații de minim 830 ron.  Cotizația poate fi platită și parțial în cuantum de 200 lei, restul de minim 630 lei putând fi achitată în momentul semnării formularului de înscriere ca membru al asociației. În funcție de dorința membrului, acesta poate selecta orice nivel de cotizație publicat pe site-ul www.tnt-brothers.ro.

Cotizația integral sau parțial achitată este valabilă 1 an de zile cu posibilitatea reprogramării saltului în tandem primit, de maxim 3 ori, prin trimiterea unui e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., livrat cu cel putin 24 de ore înainte de salt.

Ora programării este ora la care membrul ce urmează a efectua saltul trebuie să fie la Aerodromul Clinceni, nu şi ora efectuării acestuia.

Cotizația/contribuția/invitația de a deveni membru nu este returnabilă în cazul în care persoana ce urma să efectueze saltul nu s-a prezentat la aerodrom (ACS TNT Brothers) conform programării sau dacă beneficiile calității de membru, inclusiv saltul, nu s-au mai efectuat din motive care țin de noul membru/ membrul în devenire.

Contributia optiunilor video sau foto este returnabila doar din considerente tehnice (nefunctioanarea aparatelor foto-video); se exclud cauzele meteorologice (soare, nori, ceata, etc).

ATENȚIE! În cazul în care ați optat pentru invitatia de membru, vă rugăm să verificați valabilitatea sa și să vă asigurați că data de expirare nu se suprapune cu perioada în care sezonul de parașutism este închis sau cu perioadele în care condițiile meteo fac imposibile saltul cu parașuta. În aces sens, vă rugăm să încercați programarea saltului cu câteva luni înainte ca acesta să expire sau în timpul sezonului cald.

 

 

III. Newsletter

Abonarea şi dezabonarea la newsletter-ul site-ului www.tnt-brothers.ro este gratuită şi voluntară pentru membrii asociației, şi implică acceptarea acestor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi oricând vă puteţi dezabona urmând instrucţiunile din subsolul fiecarui email. Mesajele trimise respectă Legea 365/2002 privind comerțul electronic în ceea ce privește comunicarea comercială. Utilizarea newsletterului se face în aceleaşi condiţii de limitare a raspunderii din punctul de vedere al conţinutului precum se autorizează şi folosirea site-ului, în condiţiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidenţialitate este descrisă pe larg în secţiunea următoare. Beneficiarul deţine toate drepturile asupra conţinutului newsletter-ului trimis către abonaţi în aceleaşi condiţii ca şi pentru informaţiile publicate pe site, în concordanţă cu prevederile acestui document.

Abonaţii newsletter-ului www.tnt-brothers.ro pot retrimite aceste comunicări şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura, nici conţinutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonaţii newsletter-ului www.tnt-brothers.ro mesajele, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului articol. În acest context, beneficiarul nu poate fi făcut răspunzător sub nicio formă de acţiunile abonaţilor săi.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă există orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

 

IV. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale.

ACS TNT Brothers şi membri săi fondatori, iau toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

• Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii, fiecare dintre aceştia accesează baza de date cu propriul nume de cont şi parolă. Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.

• Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

• Computerele de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluţii de protecţie antivirus, antispam şi firewall updatate la zi.

• Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pentru această operaţiune şi numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Datele prelucrate de ACS TNT Brothers şi membrii săi fondatori sunt exclusiv cele furnizate de utilizator. Nu sunt obligaţi să furnizeze datele, acestea fiind însa necesare la prelucrarea cererii acestora şi oferirea beneficiilor de membru ACS TNT Brothers şi membrii săi fondatori. Eventualul refuz al utilizatorului de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea ACS TNT Brothers  şi membrii săi fondatori de a aproba ca membru al asociației persoana respectivă și de a oferi beneficiile acestui statut. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ACS TNT Brothers şi membrii săi fondatori şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

• parteneri contractuali ai operatorului;

• furnizori de servicii şi bunuri;

• societăţi bancare;

• autorităţi publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiţie).

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date , utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, prin poşta, pe adresa ACS TNT Brothers și membrii săi fondatori.

Site-ul www.tnt-brothers.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla în controlul Societăţii. În cazul pierderii de informaţii cauzate de „bug”-uri sau erori ale soft-ului cu care este conceput şi gazduit site-ului www.tnt-brothers.ro, asociația nu-şi asuma nicio responsabilitate.

Accept pentru primirea unui newsletter cu informații despre parașutism prin aplicația WhatsApp
Scopul prelucrării datelor / Temeiul juridic: Prin această pagină ai posibilitatea să te abonezi la newsletter prin mesaje instant „WhatsApp“. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în sensul trimiterii newsletterului: acordul tău conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Scopul prelucrării datelor în sensul trimiterii de newsletter este acela de a informa comunitatea.

Acordându-ne numărul tău de telefon prin trimiterea mesajul „START“ ești de acord că TNT BRothers are permisiunea de a prelucra datele tale precum numărul de telefon, ID-ul de utilizator WhatsApp, imaginea de profil, informații privind dispozitivul folosit, precum și toate mesajele trimise către TNT Brothers, cu scopul de a-ți trimite informații relevante pentru tine și pentru a te informa prin intermediul newsletterului despre cursuri, evenimente, informatii relevante oferite de TNT Brothers. Trimiterea newsletterului prin WhatsApp se realizează prin intermediul unui cont de WhatsApp creat în numele nostru.

Ai posibilitatea de a-ți retrage consimțământul de a primi newsletterul TNT Brothers cu efecte în viitor trimițând mesajul „STOP“ către contul TNT Brothers de WhatsApp de la care ai primit newsletterul. După aceea nu vei mai primi niciun newsletter. Toate datele salvate anterior în temeiul acordului tău vor fi șterse.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Prin revocarea consimțământului de a primi newsletter WhatsApp, datele aferente profilului tău de WhatsApp vor fi imediat blocate și apoi șterse în termen de o zi de la dezabonare. Ca atare, nu vei mai primi niciun fel de notificare în scop de publicitate (de exemplu, dar fără a ne limita la, newsletter, rețete, etc.).

  • Vizualizări: 2853