concurs v2

Regulament concurs

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania TNT Brothers - Funjumperi organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers (perioada: 5 octombrie – 12 noiembrie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei TNT Brothers – Photo Contest (denumit in cele ce urmeaza “Campania”) este Asociatia Club Sportiv TNT Brothers este Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, cu sediu in Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, sector 1, avand CIF: 21022150 si Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 130/28.12.2006.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”), precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Art. 2 – Terminologie

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

„Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice. „Campania” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament, fiind denumit Concursul; „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta. „ Asociatia Club Sportiv TNT Brothers”/„Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in organizarea Concursului stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 3 - Locul de desfasurare si durata campaniei promotionale

3.1. Campania este organizata si desfasurata pe Aerodromul Clinceni – TNT Brothers si pe grupul de Facebook Grupul TNT Brothers - Skydiving Romania, unde se vor anunta castigatorii si imaginile transmise de către acestia.

3.2. Campania va incepe pe data de 5 octombrie 2018, ora 9:00 si va dura pana la data de 12 Noiembrie2018, ora 13:00.

Art. 4 – Regulamentul oficial al campaniei promotionale

4.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea site-ului https://www.tnt-brothers.ro/meniu/articole.html

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei promotionale, fara o instiintare prealabila. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public grupul de Facebook Grupul TNT Brothers - Skydiving Romania - https://www.facebook.com/groups/tntbrothers/

Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii la concurs.

4.5. Participantii care sunt suspectati de activitati frauduloase vor fi exclusi imediat din concurs. Activitatile frauduloase sunt monitorizate si vor duce la excluderea participantului din concurs.

Art. 5 – Dreptul de participare

5.1. Se pot inscrie in vedere participarii la Promotie numai membrii aspiranti - sportivi legitimati si studentii din cadrul cursurilor AFF organizate de catre TNT Brothers

5.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

- Membru aspirant – tandem

-Orice alta persoana care nu are calitatea de membru al asociatiei.

Art. 6 – Premiile Campaniei

6.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

- Premiile se vor acorda conform tabelului de mai jos. Castigatorii finali vor fi alesi prin tragere la sorti (Random.com), din top 10 fotografii alese de juriul concursului.

- Validarea informatiilor si alegerea castigatorilor se va face la 12.11.2018, iar lista castigatorilor va fi afisata pe pagina de facebook in maximum 7 zile lucratoare de la data validarii acestora.

- Premiile finale se vor acorda conform tabelului de mai jos celor 3 castigatori. Marele premiu se va acorda sub forma de invitatie.

Natura premiului

Cantitate (buc)

Locul 1

-        3 salturi solo de la 4000 m

1

Locul 2

-        1x manusi de zbor TNT Brothers

1

Locul 3

-        1x Buff TNT Brothers

1

Modalitatea de acordare a premiilor

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei promotionale

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

- Participantul se va inscrie cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

- Participantul declara pe proprie raspundere ca imaginile inscrise in concurs ii apartin si are drept de folosinta asupra acestora. Organizatorul nu isi asuma in niciun moment responsabilitatea pentru continutul imaginilor inscrise de catre participanti la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie Participantii se vor putea inscrie in campania promotionala astfel:

(1) In perioada 05.10.2018 – 11.11.2018, participantii la promotie trebuie sa:

- Sa trimita prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 3 fotografii care sa respecte urmatoarele teme:

  • O fotografie inedita in fata hangarului
  • O fotografie din aer / aterizare.
  • O fotografie de la sol care sa reprezinte “viata la dropzone”

- Fisierul de tip fotografie nu trebuie sa depaseasca 3 MB. Vor fi acceptate fotografiile in format: jpg, jpeg, png. Participantul declara pe proprie raspundere ca imaginile inscrise in concurs ii apartin si oferta drept de folosinta asupra acestora Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers.

(2) In data de 28 octombrie 2018, juriul reprezentat de Corina Dorina va alege 10, cele mai bune fotografii.

(3) Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti din Top 10 fotografii prin site-ul www.random.org, in data de 12 Noiembrie2018, ora 12:00.

(4) Un participant va putea castiga un singur premiu oferit in cadrul prezentei campanii.

(5) Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

  1. a. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei campaniei;
  2. b. Daca acestea au fost efectuate prin tentativa de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
  3. c. fotografiile nu au mai fost folosite anterior pe retelele de socializare (Facebook, Instagram)

 

7.3. Desemnarea castigatorilor

Premii acordate prin voturi si jurizare

 (1) Pe data de 12 Noiembrie2018 vor fi anuntate cele 3 persoane castigatoare. In cazul in care premiul nu va fi validat in timp util, va avea loc o noua extragere.

(2) In cazul in care caștigatorul nu dorește premiul castigat, nu se permite acordarea in bani a echivalentului acestuia.

(3) Premiul nu este transmisibil.

7.4. Conditii de validitate

Validarea fotografiilor inregistrate in cadrul campaniei

Toate fotografiile inregistrate in competitie vor fi validate si moderate de catre reprezentantii Organizatorului.

(1) Pentru ca fotografiile inregistrata de catre un participant sa poata intra in concurs trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

- sa nu contina nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;

- sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

- sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.

- sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;

- sa nu contina aluzii la marcile de tigarete sau alcool;

- sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa.

(3) Validarea fotografiilor este atributul exclusiv al Organizatorilor.

(4) Fotografiile care nu indeplinesc conditiile mai sus mentionate nu vor fi afisate pentru acordarea calificativelor.

(5) Organizatorii isi rezerva dreptul de a respinge orice fotografie care nu respecta conditiile impuse in cadrul art. 7.

Validarea castigatorilor

 (1) Pentru ca un participant sa fie desemnat si validat ca si castigator al unui premiu final, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 5;

- sa indeplineasca conditiile impuse la art. 7;

- sa se afle printre cei 3 castigatori;

- sa poata fi contactat telefonic la numărul de telefon din baza de date TNT, in termen de 2 zile de la data desemnarii sale ca si castigator. În cazul în care numătul de telefon înregistrat în baza de date a Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers nu mai este utilizat de către participant, acesta are obligația de a furniza, odată cu înscrierea în campanie, numărul la care poate fi contactat;

Participantii desemnati castigatori vor furniza la cerere Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

- nume si prenume;

- adresa de livrare a premiului;

Participantii desemnati castigatori trebuie sa indeplineasca conditiile obligatorii pentru salturile in tandem:

- Varsta minima: 16 ani, cu acordul scris al ambilor parinti, legalizat la notar. Dupa 18 ani nu mai este necesar acordul parintilor. - Conditie fizica buna. Este important sa nu existe probleme cu inima, gleznele, picioarele, rau sau frica de inaltime.

 (4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Anuntarea listei finale de castigatori se va realiza prin publicarea pe Grupul TNT Brothers - Skydiving Romania, in termen de 30 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

7.5. Intrarea in posesia premiilor

7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata grupul de Facebook TNT Brothers - Skydiving Romania

7.5.2. Premiile finale se acorda dupa cum urmeaza:

- 1 x pachet 3 salturi Solo 4000 m

- 1 x manusi TNT Brothers

- 1 x Buff TNT Brothers

7.5.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorii campaniei TNT Brothers Photo Contest nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campaniei, decizia comisiei Organizatorului este definitiva. Comisia Organizatorului este formată din Corina Dorina, Georgiana Dumitrescu si Roxana Marin.

8.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale.

8.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

8.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc.

8.7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, pot fi formulate în termen de 48 de h de la semnarea procesului verbal de predare-primire a premiului. Reclamațiile formulate cu depășirea terenului de 48h nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

8.8. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

8.9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei).

8.10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

8.11. Circumstanțele la care face referire art. 8.10 se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

8.12. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.

8.13. Participantii vor pune la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Campaniei promotionale. Forta majora

9.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, in motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei promotionale.

9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Campania promotionala mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 10 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

10.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 11 - Litigii

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12 - Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei promotionale.

12.4. Participarea la campanie implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor si fotografiile sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.

Regulament actualizat 29.10.2018.

Descarca nota de informare despre prelucrarea datelor personale.

Descarca acordul de procesare a datelor cu caracter personale

  • Vizualizări: 1302
FaLang translation system by Faboba